business development
well & ok
standing_by

esenso hecht er waarde aan organisaties en mensen concreet, praktisch en resultaatgericht bij te staan. naast een heldere analyse en een gedegen advies krijgt men ook support in de vorm van coaching, doe-adviezen, meet- en evaluatiemomenten en concrete handjes daar waar nodig.

esenso
business development

well & ok
vitaliteit en health management

standing by
personal & personnel, best2come en morning sunshine