well & ok
standing_by

business development


casting

angélique van ass is leading binnen esenso business support


zij ontwikkelt visie/strategie en focus en stuurt de business case aan


optimaliseert als regisseur het business proces rond ondernemer, onderneming en een combinatie hiervan


daar waar relevant met een team van specialisten