well & ok
standing_by

business development


basisaanpak

support ondernemers / directies / managers / organisaties in het (hernieuwd) optimaliseren van de businessresultaten met een sterke focus op mens en bedrijf

  • analyse van bedrijf, bedrijfsvoering, bedrijfsproces en actuele problematiek
  • diagnose en advies: strategisch plan met praktische aanpak in acties, tijd en geld
  • implementatie/operationele bijstand: regie/advies uitvoering plan
  • monitoring resultaten: tussentijds meten en toetsen
  • business/personal coaching bestuur, directie en management team
  • teamcoaching: cultuur- en dna veranderingen in mentaliteit en gedrag

kosten per vraagstelling af te stemmen